Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับหน่วยงาน
  3. บริการ
  4. เผยแพร่
  5. ข่าวสาร/กิจกรรม
  6. ติดต่อ
image

ข่าวสาร


แจ้งการงดจ่ายน้ำประปา

แจ้งการงดจ่ายน้ำประปา

เนื่องจากผู้รับเหมาจะทำการเปิด – ปิดวาล์วน้ำเพื่อซ่อมแซมท่อประปา ในวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00น. จึงมีความจำเป็น
ต้องงดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณอาคารต่างๆ ดังนี้
1. อาคารพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย “เรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว”
2. อาคารคณะพยาบาลศาสตร์
3. อาคารคณะแพทยศาสตร์
4. อาคารหอพักแพทย์และบุคลากรแพทย์
5. อาคารหอพักนิสิตแพทย์
6. อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร
7. อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิตและบริการ (PLAZA)
8. โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตแพทย์
9. โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกมูลนิธิสยามบรมราชกุมารี ค.ส.ล. 6 ชั้น
10. ร้านคาเฟ่ อเมซอน (ด้านข้างธนาคารไทยพาณิชย์)
11. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากมีข้อคำถามใด สอบถามได้ที่งานอาคารและสาธารณูปโภค โทร 02-649-5000 ต่อ 21020

แจ้งปิดถนนบริเวณด้านหน้าหอพักนิสิตแพทย์

แจ้งปิดถนนบริเวณด้านหน้าหอพักนิสิตแพทย์

แจ้งปิดถนนบริเวณด้านหน้าหอพักนิสิตแพทย์ชั่วคราวและปิดวาล์วน้ำในจุดที่ต้องซ่อมจนกว่าจะแล้วเสร็จ
เพื่อดำเนินการซ่อมท่อน้ำประปา
ในวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดดังแนบ

แจ้งการปิดประตูเข้า - ออกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ประสานมิตร และองครักษ์

แจ้งการปิดประตูเข้า - ออกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ประสานมิตร และองครักษ์

งานรักษาความปลอดภัย ส่วนพัฒนากายภาพ และส่วนพัฒนาความยั่งยืน
ขออนุญาต ❌ ปิดประตูเข้า - ออก ❌
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ประสานมิตร และองครักษ์ ‼️
⏰ ในเวลา 19.00 น.
🗓 ระหว่างวันที่ 10 - 18 เมษายน 2564

📍และมศว องครักษ์ ของดการแจกบัตรผ่านประตูเข้า - ออก
🗓 เริ่มตั้งแต่ วันที่ 13 เมย. 2564 เป็นต้นไป
หรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ

ต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ 🙏🏻🙏🏻
หากมีข้อคำถามใดสามารถติดต่อได้ที่
ส่วนพัฒนากายภาพ มศว ประสานมิตร
📞 เบอร์ภายใน 12200, 15992
ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มศว องครักษ์
📞 เบอร์ภายใน 21013, 21026, 21033

ประกาศ การเปิดใช้งาน Line OA สำหรับอาคารที่พักบุคลากร

ประกาศ การเปิดใช้งาน Line OA สำหรับอาคารที่พักบุคลากร

ประกาศการเปิดใช้งานการให้บริการอาคารที่พักบุคลากร ผ่าน Line OA

งานบริหารจัดการที่พักและสวัสดิการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน ขอแจ้งให้ทราบเรื่องการเปิดใช้งาน LINE Official Account (Line OA ) สำหรับอาคารที่พักบุคลากร
เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการอาคารที่พักบุคลากร และเพื่อให้การจัดการงานในอาคารที่พักบุคลากรอย่างเป็นระบบ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ อาคารที่พักบุคลากร

โดยผู้ใช้บริการสามารถอ่านรายละเอียดคู่มือการใช้งานได้ที่ คลิกที่นี่

📍ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมอบรม ในโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ 👫🛵

📍ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมอบรม ในโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ 👫🛵

📍ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมอบรม
ในโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ 👫🛵
จัดโดยสำนักงานขนส่ง จังหวัดนครนายก
จัดอบรมและสอบใน 🗓 วันที่ 3-4 เมษายน 2564
🔺วันเสาร์ที่ 3 อบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
🔻ส่วนวันอาทิตย์ที่ 4 สอบข้อเขียนในระบบ E-exam
สมัครอบรมและดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน QR Code

📌 รับใบประกาศพร้อมใบขับขี่
อย่าลืมนำเอกสารประกอบการสมัครมายื่นด้วย
💵 ค่าธรรมเนียม 105 บาท (ผู้สมัครต้องชำระเอง)
รับจำนวนจำกัด 50 คน‼️

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มศว
02-649-5000 หมายเลขภายใน 21013, 21026, 21033

ประกาศแจ้งปิดระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

ประกาศแจ้งปิดระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน ขอแจ้งปิดระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการในระบบ ให้มีความประสิทธิภาพและรองรับระบบการประเมินการใช้งานระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
โดยจะปิดปรับปรุงระบบ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. จนถึง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.

RSS
First2345791011Last


image

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก
ตำบลองครักษ์  อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก  26120
เบอร์โทรศัพท์ 037-395-536 ต่อ 21013

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by My Website
Back To Top