Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับหน่วยงาน
  3. บริการ
  4. เผยแพร่
  5. ข่าวสาร/กิจกรรม
  6. ติดต่อ
image

ข่าวสาร


เชิญชวนร่วมโครงการ มศว ห่วงใย ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อค

เชิญชวนร่วมโครงการ มศว ห่วงใย ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อค

[โครงการ มศว ห่วงใย ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อค]

โครงการ มศว ห่วงใย ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อค Season 2 มีความมุ่งมั่นในการขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมวินัยจราจรและรณรงค์สวมหมวกกันน็อค 100 เปอร์เซ็นต์ และลดการเกิดอุบัติเหตุภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตของผู้ขับขี่และบุคคลอื่น รวมถึงการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และเป็นต้นแบบมหาวิทยาลัยปลอดภัยในการสวมหมวกกันน็อค 100 เปอร์เซ็นต์

เอกสาร
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
2.ใบรับรองแพทย์ (แบบ 2 ส่วน) ไม่เกิน 1 เดือน
3.ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะต้องไม่มีโรคประจำตัวตามกฎหมายขนส่งทางบก ได้แก่ โรคหัวใจ(ที่เสี่ยงจากหัวใจขาดเลือด) โรคเบาหวาน(ร้ายแรงถึงขั้นฉีดอินซูลิน) โรคความดันโลหิตสูง โรคลมชัก โรคตาบอดสี(แยกสีไม่ได้) โรคเท้าช้าง โรควัณโรค โรคเรื้อน โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดยาเสพติดให้โทษ
โรคผิดปกติทางจิตหรือผิดปกติทางประสาท
4.ผู้เข้ารับการอบรมต้องขับขี่รถจักรยานยนต์ได้
5.สมัครผ่านระบบ QR Code เท่านั้น สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน รับจำนวนจำกัด

กำหนดโครงการ
1.วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. (ครั้งที่ 1) ณ อาคารเรียนรวม ห้อง 101 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
2.วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. (ครั้งที่ 2) ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก
3.วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. (ครั้งที่ 3) ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก
4.วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. (ครั้งที่ 4) ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก

หมายเหตุ : เนื้อหาของหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเห็นสมควร และทางผู้เข้ารับการขอรับใบอนุญาตจะต้องเตรียมเงินค่าธรรมเนียมทำใบขับขี่เอง จำนวน 105 บาท ทั้งนี้รายชื่อผู้เข้าขอรับใบ อนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ จะเรียงลำดับรายชื่อจากลำดับที่ 101-150 ที่สมัครผ่านระบบ QR Code และจะประกาศรายชื่อให้ทราบอีกครั้งในวันที่ลงทะเบียน

เชิญชวนร่วมกิจกรรม Ecolife Application ลด - รับ - แลก

เชิญชวนร่วมกิจกรรม Ecolife Application ลด - รับ - แลก

[ส่วนกิจการนิสิต x ส่วนพัฒนาความยั่งยืน
x Ecolife Application]

ลด - รับ - แลก
ลดขยะ ➡ รับคะแนน ➡ แลกชั่วโมงจิตอาสา

ขอเชิญชวนนิสิต มศว ร่วมใจ ลดใช้พลาสติก โดยมีขั้นตอนง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน ดังนี้
1.ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ECOLIFE
2.ล็อกอิน โดยระบุเป็นนิสิต "มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" เท่านั้น
3.สแกน QR CODE พลาสติกที่ปฏิเสธ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
4.รวบรวมคะแนน และนำไปแลกชั่วโมงจิตอาสาได้ที่เคาน์เตอร์งานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต เวลา 08.30 - 16.30 น.
5.สะสม 70 คะแนน แลก 1 ชั่วโมงจิตอาสา

❌ห้ามกดแลกชั่วโมงจิตอาสาก่อนนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ มิฉะนั้นจะถือว่าคะแนนเป็นโมฆะ❌

*นิสิตสามารถสะสมคะแนนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
**เริ่มแลกชั่วโมงจิตอาสาได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2649-5000
ต่อ 15351, 21307

#ทีมมศว #จิตอาสา #มศวสีเขียว #ecolife

แจ้งประชาสัมพันธ์วันรับรถจักรยาน

แจ้งประชาสัมพันธ์วันรับรถจักรยาน

แจ้งประชาสัมพันธ์วันรับรถจักรยาน

แจ้งประชาสัมพันธ์วันรับรถจักรยาน

🔴 นิสิตที่ได้ลงทะเบียนจองขอยืมรถจักรยานเอาไว้กับทางมหาวิทยาลัย ให้เข้ามาติดต่อขอรับรถจักรยาน 
พร้อมกับชำระเงินค่ามัดจำประกันได้ที่ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดีองครักษ์ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 
(เน้นย้ำใครที่มาชำระเงินก่อน มีสิทธิ์รับรถก่อน รถจักรยานมีจำนวนจำกัด)

🔴 หลักฐานในการรับรถจักรยาน

1.สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต 
2.เงินค่ามัดจำค่าประกัน จำนวน 1,000.- บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน )

ประกาศ กฎจราจรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศ กฎจราจรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศ กฎจราจรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ด้วยส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำกฎระเบียบจราจรภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และได้แจ้งประกาศ ตามหนังสือ ศธ 6902(10)/1222 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
 

เปิดการใช้งาน SWU BUS

เปิดการใช้งาน SWU BUS

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดทำ Application SWU BUS เพื่อให้ความสะดวกแก่นิสิตและบุคลากรที่ใช้งาน รถสวัสดิการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักอธิการบดี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกันจัดทำ Application เพื่อใช้ในการรับบริการรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ในพื้นที่องครักษ์ โดย Application นี้ใช้ชื่อว่า SWU BUS ซึ่งได้มีการเปิดระบบการใช้งานแล้ว โดยสามารถเข้ามาใช้งานร่วมกันได้ที่ SWU BUS โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง 2 ระบบ สำหรับ IOS และสำหรับ Android

ประกาศแจ้งเปลี่ยนระบบการแจ้งซ่อมภายในมหาวิทยาลัย

ประกาศแจ้งเปลี่ยนระบบการแจ้งซ่อมภายในมหาวิทยาลัย

งานอาคารและสาธารณูปโภค ส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบระบบการแจ้งซ่อมเป็นระบบออนไลน์

เรื่องประกาศจากงานอาคารและสาธารณูปโภค

งานสาธารณูปโภค ขอประกาศการเปลี่ยนแปลงระบบการแจ้งซ่อม จากระบบเดิมที่มีการแจ้งซ่อมเป็นการเขียนฟอร์มการแจ้งซ่อม เป็นระบบออนไลน์ ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยการใช้ระบบการแจ้งซ่อมนี้ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://apps.sd.op.swu.ac.th/sd.op_ma/ 

ทั้งนี้ ส่วนพัฒนาความยั่งยืนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปรับรูปแบบจะส่งให้เกิดความสะดวกสบายในการให้บริการแก่ทุกท่านมากยิ่งขึ้น

RSS
First345678911


image

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก
ตำบลองครักษ์  อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก  26120
เบอร์โทรศัพท์ 037-395-536 ต่อ 21013

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by My Website
Back To Top