Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับหน่วยงาน
  3. บริการ
  4. เผยแพร่
  5. ข่าวสาร/กิจกรรม
  6. ติดต่อ
image

ข่าวสาร


แจ้งการปิดประตูเข้า - ออกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ประสานมิตร และองครักษ์

แจ้งการปิดประตูเข้า - ออกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ประสานมิตร และองครักษ์

งานรักษาความปลอดภัย ส่วนพัฒนากายภาพ และส่วนพัฒนาความยั่งยืน
ขออนุญาต ❌ ปิดประตูเข้า - ออก ❌
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ประสานมิตร และองครักษ์ ‼️
⏰ ในเวลา 19.00 น.
🗓 ระหว่างวันที่ 10 - 18 เมษายน 2564

📍และมศว องครักษ์ ของดการแจกบัตรผ่านประตูเข้า - ออก
🗓 เริ่มตั้งแต่ วันที่ 13 เมย. 2564 เป็นต้นไป
หรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ

ต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ 🙏🏻🙏🏻
หากมีข้อคำถามใดสามารถติดต่อได้ที่
ส่วนพัฒนากายภาพ มศว ประสานมิตร
📞 เบอร์ภายใน 12200, 15992
ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มศว องครักษ์
📞 เบอร์ภายใน 21013, 21026, 21033

ประกาศ การเปิดใช้งาน Line OA สำหรับอาคารที่พักบุคลากร

ประกาศ การเปิดใช้งาน Line OA สำหรับอาคารที่พักบุคลากร

ประกาศการเปิดใช้งานการให้บริการอาคารที่พักบุคลากร ผ่าน Line OA

งานบริหารจัดการที่พักและสวัสดิการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน ขอแจ้งให้ทราบเรื่องการเปิดใช้งาน LINE Official Account (Line OA ) สำหรับอาคารที่พักบุคลากร
เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการอาคารที่พักบุคลากร และเพื่อให้การจัดการงานในอาคารที่พักบุคลากรอย่างเป็นระบบ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ อาคารที่พักบุคลากร

โดยผู้ใช้บริการสามารถอ่านรายละเอียดคู่มือการใช้งานได้ที่ คลิกที่นี่

📍ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมอบรม ในโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ 👫🛵

📍ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมอบรม ในโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ 👫🛵

📍ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมอบรม
ในโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ 👫🛵
จัดโดยสำนักงานขนส่ง จังหวัดนครนายก
จัดอบรมและสอบใน 🗓 วันที่ 3-4 เมษายน 2564
🔺วันเสาร์ที่ 3 อบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
🔻ส่วนวันอาทิตย์ที่ 4 สอบข้อเขียนในระบบ E-exam
สมัครอบรมและดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน QR Code

📌 รับใบประกาศพร้อมใบขับขี่
อย่าลืมนำเอกสารประกอบการสมัครมายื่นด้วย
💵 ค่าธรรมเนียม 105 บาท (ผู้สมัครต้องชำระเอง)
รับจำนวนจำกัด 50 คน‼️

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มศว
02-649-5000 หมายเลขภายใน 21013, 21026, 21033

ประกาศแจ้งปิดระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

ประกาศแจ้งปิดระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน ขอแจ้งปิดระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการในระบบ ให้มีความประสิทธิภาพและรองรับระบบการประเมินการใช้งานระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
โดยจะปิดปรับปรุงระบบ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. จนถึง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.

แจ้งการงดใช้น้ำประปาและ การงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว

แจ้งการงดใช้น้ำประปาและ การงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว

แจ้งการงดใช้น้ำประปาและ การงดจ่ายกระแสไฟฟ้า
1.แจ้งการงดจ่ายน้ำประปา
ทางส่วนพัฒนาความยั่งยืน ขอแจ้งการงดจ่ายน้ำประปา เพื่อตัดต่อท่อเมนน้ำประปา ในวันที่ศุกร์ที่ 26 ก.พ. 64 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น.
จึงของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวในวันและเวลาดังกล่าว ไปยังอาคารต่างๆ ดังนี้
1. อาคารพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย “เรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว”
2. อาคารคณะพยาบาลศาสตร์
3. อาคารคณะแพทยศาสตร์
4. อาคารหอพักแพทย์และบุคลากรแพทย์
5. อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิตและบริการ (PLAZA)
6. ร้านคาเฟ่ อเมซอน (ด้านข้างธนาคารไทยพาณิชย์)
7. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

2.แจ้งการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า
ทางส่วนพัฒนาความยั่งยืน ขอแจ้งการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าเข้าโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ในวันเสาร์ที่ 27 ก.พ. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น. จึงมีความจำเป็นงดจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังอาคารต่างๆ ดังนี้
1. อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
2. อาคารคณะแพทยศาสตร์
3. กลุ่มอาคารหอพักแพทย์ นิสิตแพทย์ และพยาบาล
4. อาคารคณะพยาบาลศาสตร์
5. อาคารคณะเภสัชศาสตร์
6. อาคารศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์
7. อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิตและบริการ (อาคารพลาซ่า)
8. อาคารส่วนกิจการหอพักนิสิต กลุ่มหอพักนิสิตและโรงอาหาร
9. กลุ่มอาคารบ้านพักบุคลากร
10. อาคารผลิตน้ำประปา
11. อาคารเรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว
12. อาคารเตาเผาขยะ
13. สถานีตำรวจย่อย มศว องครักษ์
14. ชุมสายโทรศัพท์ มศว

ทั้งนี้ ส่วนพัฒนาความยั่งยืนต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ หากมีข้อคำถามใด สามารถติดต่อได้ที่ งานสาธารณูปโภคส่วนพัฒนาความยั่งยืน
เบอร์ ภายใน 21020

แจ้งเลื่อนจัดกิจกรรม มศว ห่วงใยขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อค ปีที่ 3

แจ้งเลื่อนจัดกิจกรรม มศว ห่วงใยขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อค ปีที่ 3

ส่วนพัฒนาความยั่งยืนขอแจ้งเลื่อนจัดกิจกรรม มศว ห่วงใยขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อค ปีที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ซึ่งกำหนดการจัดกิจกรรมใหม่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ ที่นี้

RSS
First567810121314


image

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก
ตำบลองครักษ์  อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก  26120
เบอร์โทรศัพท์ 037-395-536 ต่อ 21013

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top