Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับหน่วยงาน
  3. บริการ
  4. เผยแพร่
  5. ข่าวสาร/กิจกรรม
  6. ติดต่อ
image

ข่าวสาร


📢 งดจ่ายกระแสไฟฟ้า

📢 งดจ่ายกระแสไฟฟ้า

ด้วย ส่วนพัฒนาความยั่งยืน จะดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงประจำอาคาร ประจำปี 2566 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้เกิดความปลอดภัย ส่วนพัฒนาความยั่งยืน จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้า
🗓 ในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566
⏰ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.
📌งานดังกล่าวส่งผลกระทบต่ออาคารต่าง ๆ ดังนี้
1. อาคารอำนวยการ
2. อาคารเรียนและปฏิบัติการอเนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน
3. อาคารเรียนรวม
4. อาคารสโมสร
5. อาคารผลิตน้ำประปา
6.อาคารกิจกรรมนิสิตและบริการ (พลาซ่า)
7.อาคารเรือนไทย
8.อาคารโรงบำบัดน้ำเสีย
9.ป้อมยามอาคารผลิตน้ำประปา
10.กลุ่มบ้านพักบุคลากรทั้งหมด (ยกเว้น SWU)
11.วงเวียน
📱ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันทีและมอบหมายให้นายอนุชา ใจอยู่ ตำแหน่ง วิศวกรวิชาชีพ หมายเลขโทรศัพท์ 0 6556 29294 เป็นผู้ประสานงาน
🙏ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

📢 แจ้งดับกระแสไฟฟ้า

📢 แจ้งดับกระแสไฟฟ้า

📢 แจ้งดับกระแสไฟฟ้า

ด้วย ส่วนพัฒนาความยั่งยืน จะเข้าดำเนินการเปลี่ยนสายไฟแรงสูง บริเวณด้านหลังอาคารคณะเภสัชศาสตร์และขยับเสาไฟฟ้าที่เอียงด้านหน้าสนามซอฟท์บอล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้เกิดความปลอดภัย ส่วนพัฒนาความยั่งยืน จึงขอดับกระแสไฟฟ้า

🗓 ในวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566

⏰ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00น.

📌ซึ่งงานดังกล่าวส่งผลกระทบต่ออาคารต่าง ๆ ดังนี้

1. อาคารคณะเภสัชศาสตร์

2. โครงการก่อสร้างพื้นที่กิจกรรมนิสิตศูนย์เทคโนโลยีเกษตร วิจัย และนวัตกรรม ของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

3. ศูนย์วิจัยพฤกษศาสตร์ (หม้อแปลงเตาเผา)

4. สนามซอฟท์บอล

5. สนามแข่งขันยิงธนู

📱ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันทีและมอบหมายให้นายอนุชา ใจอยู่ ตำแหน่ง วิศวกรวิชาชีพ หมายเลขโทรศัพท์ 0 6556 29294 เป็นผู้ประสานงาน

🙏ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

📢 แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ชั่วคราว

📢 แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ชั่วคราว

📢 แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ชั่วคราว

ส่วนพัฒนาความยั่งยืนขอดับกระแสไฟฟ้า ในวันเสาร์ที่ 24 มิ.ย.66 เวลา 08.00-17.00น. เพื่อให้ผู้รับจ้างของคณะแพทยศาสตร์ ดำเนินการตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟแรงสูง บริเวณภายในหอพักนิสิตแพทย์และหอพักบุคลากรแพทย์ ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่ออาคารต่าง ๆ ดังนี้

1. อาคารกิจกรรมนิสิตและบริการ (PLAZA)
2. ผู้ประกอบการ อเมซอนติดกับธนาคารไทยพาณิชย์
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มศว องครักษ์
4. บริษัท ยูฟิคอน จำกัด (U Store)
5. กลุ่มหอพักบุคคลากรทางการแพทย์ทั้งหมด

📱หากมีข้อคำถามใด สอบถามได้ที่ งานอาคารและสาธารณูปโภค ผู้ประสานงาน นายอนุชา ใจอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 065-562-9294

🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

📢 แจ้งปิดระบบจ่ายน้ำประปา ทั้งมหาวิทยาลัย

📢 แจ้งปิดระบบจ่ายน้ำประปา ทั้งมหาวิทยาลัย

📢 แจ้งปิดระบบจ่ายน้ำประปา ทั้งมหาวิทยาลัย

เพื่อล้างทำความสะอาดถังพักจัดเก็บน้ำใสและหอพักถังสูงประปา

📌 วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566

เวลา 09.00 - 18.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

📌 วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566

เวลา 09.00 - 12.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

👉 ขอให้ทุกอาคารสำรองน้ำเพื่อใช้งาน

📱หากมีข้อคำถามใด สอบถามได้ที่งานอาคารและสาธารณูปโภค ผู้ประสานงาน นายวิเชียร ระโหฐาน หมายเลขโทรศัพท์ 099-104-7579

📍หมายเหตุ : อาคารที่มีถังพักน้ำ จะยังคงใช้น้ำตามปกติจนกว่าน้ำจะหมดถัง

🙏ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

📢 แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า

📢 แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า

ด้วย บริษัท เอเจนเทค จำกัด ผู้รับจ้างงานดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ สวนหย่อมและถนน ภายใน มศว องครักษ์ จะดำเนินงานตัดกิ่งไม้แนวสายไฟแรงสูง บริเวณด้านหน้าสระว่ายน้ำ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนพัฒนาความยั่งยืน จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า

📌 ในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00น.- 11.00น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ซึ่งจะมีผลกระทบต่ออาคารต่างๆ ดังนี้
1.สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
2.อาคารวิศวกรรมนานาชาติ
3.อาคารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
4.อาคารวิศวกรรมโยธา
5.อาคารกีฬา 3
6.อาคาร SUB PRESS CENTER
7.อาคารฝึกกีฬาทางน้ำ
8.อาคารกีฬา 1
9.อาคารกีฬา 2
10.สนามแข่งขันยิงธนู
11.สนามซอฟท์บอล
12.สนามกีฬากลาง

📱 หากมีข้อคำถามใด ติดต่อคุณอนุชา ใจอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 065-562-9294

🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

📢 แจ้งเวลาการเปิด-ปิด ทางเดินรอบสระน้ำหอพระ มศว องครักษ์

📢 แจ้งเวลาการเปิด-ปิด ทางเดินรอบสระน้ำหอพระ มศว องครักษ์

📢ประกาศแจ้งเวลา เปิด-ปิด การให้บริการ ทางเดินรอบสระน้ำหอพระ มศว องครักษ์

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน ขอแจ้งเวลาในการเปิด-ปิด การให้บริการทางเดินรอบสระน้ำหอพระ มศว องครักษ์ เพื่อจัดระเบียบการใช้งานพื้นที่ในมหาวิทยาลัย และ ป้องกันการเกิดอันตรายต่างๆ โดยจะเปิดให้บริการดังนี้

🗓  เปิดให้บริการทุกวัน

⏰ ตั้งแต่ 05.00 - 23.00 น.

RSS
123578910Last


image

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก
ตำบลองครักษ์  อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก  26120
เบอร์โทรศัพท์ 037-395-536 ต่อ 21013

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top