Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับหน่วยงาน
  3. บริการ
  4. เผยแพร่
  5. ข่าวสาร/กิจกรรม
  6. ติดต่อ
image

ข่าวสาร


แจ้งปิดระบบจ่ายน้ำประปาภายใน มศว องครักษ์

แจ้งปิดระบบจ่ายน้ำประปาภายใน มศว องครักษ์

แจ้งปิดระบบจ่ายน้ำประปาทั้ง มศว องครักษ์
👉ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-14.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อดำเนินการเปลี่ยนเช็ควาล์วบริเวณหอถังสูง ทั้งนี้ จึงขอให้ทุกหน่วยงานสำรองน้ำเพื่อใช้งาน 
📱หากมีข้อคำถามใด สอบถามได้ที่ งานอาคารและสาธารณูปโภค ผู้ประสานงาน นายวิเชียร ระโหฐาน หมายเลขโทรศัพท์ 099-104-7579 
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้🙏

แจ้งปิดระบบจ่ายน้ำประปาทั้ง มศว องครักษ์

แจ้งปิดระบบจ่ายน้ำประปาทั้ง มศว องครักษ์

👉ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-14.00น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อดำเนินการเปลี่ยนเช็ควาล์วบริเวณหอถังสูง ทั้งนี้ จึงขอให้ทุกหน่วยงานสำรองน้ำเพื่อใช้งาน

📱หากมีข้อคำถามใด สอบถามได้ที่ งานอาคารและสาธารณูปโภค ผู้ประสานงาน นายวิเชียร ระโหฐาน หมายเลขโทรศัพท์ 099-104-7579
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้🙏

แจ้งปิดระบบน้ำประปาชั่วคราว ภายในมหาวิทยาลัย

แจ้งปิดระบบน้ำประปาชั่วคราว ภายในมหาวิทยาลัย

แจ้งปิดระบบน้ำประปาชั่วคราว

ในวันที่ 24 ก.พ. - 6 มี.ค.65 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มีความจำเป็นต้องปิดระบบน้ำประปาชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบท่อดับเพลิงเมนประปา ซึ่งงานดังกล่าวจึงมีผลกระทบต่ออาคารต่าง ๆ ทั้งนี้ หากมีข้อคำถามใด ติดต่อคุณวิเชียร ระโหฐาน หมายเลขโทรศัพท์ 099-104-7579

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

รายละเอียดตามรูปภาพที่แนบมา

ขอเชิญชวน ผู้ใช้บริการ ให้คะแนนความพึงพอใจส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี

ขอเชิญชวน ผู้ใช้บริการ ให้คะแนนความพึงพอใจส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี

ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการส่วนพัฒนาความยั่งยืนทุกท่าน ให้คะแนนความพึงพอใจในการใช้บริการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี 

📣 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี งานปีใหม่สายสัมพันธ์ มศว องครักษ์ 🎉🎊

📣 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี งานปีใหม่สายสัมพันธ์ มศว องครักษ์ 🎉🎊

📣 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี งานปีใหม่สายสัมพันธ์ มศว องครักษ์ 🎉🎊

ℹ️ ข้อกำหนดในการรับรางวัล

ผู้มีรายชื่อ สามารถมารับของรางวัลได้ที่

🏢 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน อาคารอำนวยการ ชั้น 1

🗓 ในวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 มกราคม 2565

⏰ เวลา 09.00 - 16.00 น.

🎁 ผู้โชคดีมารับด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ/ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

🙋‍♂️🙋‍♀️กรณีไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ ให้มอบฉันทะ และแนบสำเนาบัตรผู้มอบ และผู้รับมอบ เพื่อขอรับรางวัล โดยสามารถโหลดเอกสารมอบฉันทะได้ที่ คลิกที่นี่

📞หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 026495000 ต่อ 21037 หรือ 21031

แจ้งเส้นทางการเดินรถภายในมหาวิทยาลัยช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563

แจ้งเส้นทางการเดินรถภายในมหาวิทยาลัยช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีกำหนดการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 นั้น ส่วนพัฒนาความยั่งยืนซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเส้นทางการเดินรถต่างๆภายในมหาวิทยาลัย จึงได้มีการจัดเส้นทางการใช้ถนนภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2564 เพื่อความสะดวกในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามรูปที่แนบมานี้

RSS
123578910Last


image

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก
ตำบลองครักษ์  อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก  26120
เบอร์โทรศัพท์ 037-395-536 ต่อ 21013

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by My Website
Back To Top