ข่าวล่าสุด

แจ้งการงดจ่ายน้ำประปา
แจ้งการงดจ่ายน้ำประปา

แจ้งการงดจ่ายน้ำประปา

แจ้งการงดจ่ายน้ำประปา ในวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. 

22 เมษายน 2564 ความคืบหน้า โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
22 เมษายน 2564 ความคืบหน้า โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

22 เมษายน 2564 ความคืบหน้า โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดนครนายก จัดเตรียมอุปกรณ์ในโรงพยาบาลสนาม เพื่อช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 ณ อาคารกีฬา 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

17 เมษายน 2564 การติดตามผลการจัดตั้งโรงพยาบาบลสนามของ ในจังหวัดนครนายก
17 เมษายน 2564 การติดตามผลการจัดตั้งโรงพยาบาบลสนามของ ในจังหวัดนครนายก

17 เมษายน 2564 การติดตามผลการจัดตั้งโรงพยาบาบลสนามของ ในจังหวัดนครนายก

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) องครักษ์ จ.นครนายก เพื่อรองรับผู้ป้วยโควิค-19 ระลอกที่ 3 ในเขตพื้นที่ นครนายก ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งนิสิตของมหาวิทยาลัย

RSS
1345678910Last

วิดีโอแนะนำ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

website view counter