ข่าวล่าสุด

ประกาศปิดระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
ประกาศปิดระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

ประกาศปิดระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

ประกาศแจ้งปิดระบบแจ้งซ่อมออนไลน์เพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการให้สามารถรองรับผู้ใช้บริการที่มากขึ้น และเก็บข้อมูลการแจ้งซ่อมได้มากขึ้น

แจ้งการงดใช้น้ำประปาและ การงดจ่ายกระแสไฟฟ้า
แจ้งการงดใช้น้ำประปาและ การงดจ่ายกระแสไฟฟ้า

แจ้งการงดใช้น้ำประปาและ การงดจ่ายกระแสไฟฟ้า

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน ขอแจ้งการงดจ่ายน้ำประปาเพื่อตัดต่อท่อเมนน้ำประปา และ งดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าเข้าโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ในวันที่ศุกร์ที่ 26 ก.พ. 64 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. และ วันเสาร์ที่ 27 ก.พ. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น.

แจ้งเลื่อนจัดกิจกรรม มศว ห่วงใยขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อค ปีที่ 3
แจ้งเลื่อนจัดกิจกรรม มศว ห่วงใยขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อค ปีที่ 3

แจ้งเลื่อนจัดกิจกรรม มศว ห่วงใยขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อค ปีที่ 3

ส่วนพัฒนาความยั่งยืนขอแจ้งเลื่อนจัดกิจกรรม มศว ห่วงใยขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อค ปีที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ซึ่งกำหนดการจัดกิจกรรมใหม่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ ที่นี้

2 ก.พ. 64 งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บผักตบชวาภายในมหาวิทยาลัย
2 ก.พ. 64 งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บผักตบชวาภายในมหาวิทยาลัย

2 ก.พ. 64 งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บผักตบชวาภายในมหาวิทยาลัย

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการเก็บผักตบชวาบริเวณบ่อน้ำข้างหอพักนิสิต เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัย

RSS
1345678910Last

วิดีโอแนะนำ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

website view counter