ข่าวล่าสุด

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (อาหารแห้ง) เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (อาหารแห้ง) เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (อาหารแห้ง) เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563

5 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่งผู้แทนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (อาหารแห้ง) เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563

มศว องครักษ์ รับบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ เพื่อแบ่งปันให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
มศว องครักษ์ รับบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ เพื่อแบ่งปันให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

มศว องครักษ์ รับบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ เพื่อแบ่งปันให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

มศว องครักษ์ รับบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ เพื่อแบ่งปันให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สถานที่รับบริจาคส่วนพัฒนาความยั่งยืน อาคารอำนวยการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์)
ได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 30 พฤษภาคม 2563 
สถานที่จัดส่งของ
เทศบาลตำบลองครักษ์

ตรวจสอบความสะอาดอาคารและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทำความสะอาด
ตรวจสอบความสะอาดอาคารและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทำความสะอาด

ตรวจสอบความสะอาดอาคารและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทำความสะอาด

การตรวจความสะอาดอาคารและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทำความสะอาด บริเวณอาคารอำนวยการ อาคารเรียนรวม อาคารพื้นฐาน อาคารกิจกรรมนิสิต อาคารพลาซ่า อาคารสโมสรฯ โรงอาหารหอพักนิสิต เรือนไทย

RSS
1345678910Last