ข่าวล่าสุด

SWU สู้ COVID
SWU สู้ COVID

SWU สู้ COVID

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน ได้ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณอาคารเรียนรวม ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ประชุมสรุปโครงการ "ปีใหม่สายสัมพันธ์ มศว 2563" ครั้งที่ 1/2563
ประชุมสรุปโครงการ "ปีใหม่สายสัมพันธ์ มศว 2563" ครั้งที่ 1/2563

ประชุมสรุปโครงการ "ปีใหม่สายสัมพันธ์ มศว 2563" ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ได้มีการจัดประชุมสรุปโครงการ "ปีใหม่สายสัมพันธ์ มศว 2563" ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมมติธรรม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน SWU Zero Waste ครั้งที่ 1/2563
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน SWU Zero Waste ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน SWU Zero Waste ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 ส่วนพัฒนาความยั่งยืนจัดประชุม คณะกรรมการดำเนินงาน SWU Zero Waste ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสัมมนาการ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก

ประชุมให้แนวปฏิบัติแก่ร้านค้า ผู้ประกอบการภายใน มศว องครักษ์ ในการรับมือ COVIC 19
ประชุมให้แนวปฏิบัติแก่ร้านค้า ผู้ประกอบการภายใน มศว องครักษ์ ในการรับมือ COVIC 19

ประชุมให้แนวปฏิบัติแก่ร้านค้า ผู้ประกอบการภายใน มศว องครักษ์ ในการรับมือ COVIC 19

ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรืองรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา องครักษ์ ประชุมให้แนวปฏิบัติแก่ร้านค้า ผู้ประกอบการภายใน มศว องครักษ์ ในการรับมือ COVIC 19 

RSS
12345678910Last