ข่าวล่าสุด

ภาพบรรยากาศการทำพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันตรุษจีน
ภาพบรรยากาศการทำพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันตรุษจีน

ภาพบรรยากาศการทำพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันตรุษจีน

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน นำโดย ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ และบุคลากรส่วนพัฒนาความยั่งยืน ทำพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายเนื่องในวันตรุษจีน

ภาพบรรยายการงานสัมนาพนักงานส่วนพัฒนาความยั่งยืน
ภาพบรรยายการงานสัมนาพนักงานส่วนพัฒนาความยั่งยืน

ภาพบรรยายการงานสัมนาพนักงานส่วนพัฒนาความยั่งยืน

20 - 22 มกราคม 2563 ส่วนพัฒนาความยั่งยืนจัดงานสัมนา เพื่อให้บุคลากรได้สรุปการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา และวางแผนในการดำเนินงานในปี 2563 เพื่อสร้างความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการทุกท่าน

โครงการ มศว ห่วงใย ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน๊อค Season 2
โครงการ มศว ห่วงใย ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน๊อค Season 2

โครงการ มศว ห่วงใย ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน๊อค Season 2

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการ มศว ห่วงใย ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน๊อค Season 2 ณ ห้อง 101 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์

RSS
12345678910Last