ข่าวล่าสุด

โครงการ มศว ห่วงใย ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อค
โครงการ มศว ห่วงใย ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อค

โครงการ มศว ห่วงใย ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อค

โครงการ มศว ห่วงใย ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อค Season 2 มีความมุ่งมั่นในการขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมวินัยจราจรและรณรงค์สวมหมวกกันน็อค 100 เปอร์เซ็นต์ และลดการเกิดอุบัติเหตุภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตของผู้ขับขี่และบุคคลอื่น รวมถึงการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และเป็นต้นแบบมหาวิทยาลัยปลอดภัยในการสวมหมวกกันน็อค 100 เปอร์เซ็นต์

บรรยากาศพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ 70 ปี มศว 70 ทุน โดยมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสังคม
บรรยากาศพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ 70 ปี มศว 70 ทุน โดยมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสังคม

บรรยากาศพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ 70 ปี มศว 70 ทุน โดยมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสังคม

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสังคม มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี ในจังหวัดนครนายก

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 (ประชุมสรุปงาน) วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสัมนาการ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์

Ecolife Application ลด - รับ - แลก
Ecolife Application ลด - รับ - แลก

Ecolife Application ลด - รับ - แลก

ส่วนกิจการนิสิต x ส่วนพัฒนาความยั่งยืน x Ecolife Application
ลด - รับ - แลก
ลดขยะ ➡ รับคะแนน ➡ แลกชั่วโมงจิตอาสา

RSS
12345678910Last