ข่าวล่าสุด

5 พ.ย. 63 ศึกษาดูงาน 5 ส.
5 พ.ย. 63 ศึกษาดูงาน 5 ส.

5 พ.ย. 63 ศึกษาดูงาน 5 ส.

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน ส่งตัวแทนเข้าศึกษาดูงาน 5ส. ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

29 - 31 ตุลาคม 2563 สัมมนาส่วนพัฒนาความยั่งยืน
29 - 31 ตุลาคม 2563 สัมมนาส่วนพัฒนาความยั่งยืน

29 - 31 ตุลาคม 2563 สัมมนาส่วนพัฒนาความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2563 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน จัดงานสัมมนาเพื่อให้พนักงานส่วนพัฒนาความยั่งยืน และ ส่วนพัฒนากายภาพ เข้าร่วมสัมมนาร่วมกัน ในการวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ในระยะเวลา 4 ปี ณ เทวมันตร์ทรารีสอร์ตแอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี

23 - 24 ตุลาคม 2563 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี2563 ณ วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดอุดรธานี
23 - 24 ตุลาคม 2563 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี2563 ณ วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดอุดรธานี

23 - 24 ตุลาคม 2563 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี2563 ณ วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 พิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2563 และ วันที่ 24 ตุลาคม 2563 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี2563 โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานในพิธี

23 ตุลาคม 2563 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
23 ตุลาคม 2563 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

23 ตุลาคม 2563 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2562 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศีรนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  ณ หอประชุมอำเภอองครักษ์

RSS
1345678910Last

วิดีโอแนะนำ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

website view counter