ข่าวล่าสุด

แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาการเดินรถรับ-ส่ง สวัสดิการ มศว
แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาการเดินรถรับ-ส่ง สวัสดิการ มศว

แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาการเดินรถรับ-ส่ง สวัสดิการ มศว

แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาในการเดินรถสวัสดิการรับ - ส่ง ให้กับบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 (วันจันทร์ – วันศุกร์)

มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน
มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน

มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน

เกษียณอายุราชการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน
มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน
นางเรียม  เนียมปาน  ตำแหน่ง พนักงานบริการ
" ด้วยรักจากใจ สายใยยั่งยืน"

แจ้งปิดระบบแจ้งน้ำประปาภายในมหาวิทยาลัยบางส่วน
แจ้งปิดระบบแจ้งน้ำประปาภายในมหาวิทยาลัยบางส่วน

แจ้งปิดระบบแจ้งน้ำประปาภายในมหาวิทยาลัยบางส่วน

ขอแจ้งปิดระบบจ่ายน้ำประปาภายใน มศว องครักษ์
ในวันจัทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-16.30น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อซ่อมแซมท่อประปา บริเวณคอสะพานขาลงไปยังบ้านพักบุคลากร ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่ออาคารต่าง
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

แจ้งปิดระบบจ่ายน้ำประปาทั้งมหาวิทยาลัย
แจ้งปิดระบบจ่ายน้ำประปาทั้งมหาวิทยาลัย

แจ้งปิดระบบจ่ายน้ำประปาทั้งมหาวิทยาลัย

แจ้งปิดระบบจ่ายน้ำประปาทั้งมหาวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-16.30น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

RSS
1345678910Last