Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับหน่วยงาน
  3. บริการ
  4. เผยแพร่
  5. ข่าวสาร/กิจกรรม
  6. ติดต่อ
image

ข่าวสาร


งดจ่ายกระแสไฟฟ้า

งดจ่ายกระแสไฟฟ้า

📢 งดจ่ายกระแสไฟฟ้า
ด้วยส่วนพัฒนาความยั่งยืน จะดำเนินการติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 250 kVA ใหม่ โดยมีบริษัท ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล จำกัด เป็นผู้เข้าดำเนินการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนพัฒนาความยั่งยืน จึงมีความจำเป็น
งดจ่ายกระแสไฟฟ้า มีรายละเอียด ดังนี้
🗓 ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567
🕖 เวลา 13.00-14.00น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ
📌 อาคารที่ได้รับผลกระทบ
1.อาคารกิจกรรมนิสิต
2.ร้าน SWU SHOP
ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันทีและมอบหมายให้นายอนุชา ใจอยู่ ตำแหน่ง วิศวกรวิชาชีพ หมายเลขโทรศัพท์ 0 6556 29294 เป็นผู้ประสานงาน
🙏ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

📣 เรียนแจ้งผู้ใช้รถสวัสดิการทุกท่าน

📣 เรียนแจ้งผู้ใช้รถสวัสดิการทุกท่าน

📣 เรียนแจ้งผู้ใช้รถสวัสดิการทุกท่าน
ตามที่ มหาวิทยาลัยได้มีการจัดให้มีรถสวัสดิการนั้น เพื่อให้เป็นการเก็บข้อมูลและจัดรอบรถที่เพียงพอต่อการใช้บริการในปีต่อๆไป ขอให้ผู้ใช้รถสวัสดิการทุกท่าน สแกน QR Code ในการขึ้นรถทุกครั้งแทนการเซ้นชื่อ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการทุกคน สามารถใช้ QR Code จาก ระบบ SWU Mobile ของมหาวิทยาลัย ในการยืนยันการขึ้นรถใช้งานได้

📌ประโยชน์จากการ สแกน QR Code
1. มหาวิทยาลัยจะได้รับข้อมูลการใช้งานจริง และจะคำนวณต้นทุนในการเพิ่มหรือลดรอบการให้บริการตามจำนวนการใช้งาน
2. เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในการขึ้นรถสวัสดิการ ตามระบบจองรถ
3. กรณีเป็นบุคลากรที่ขึ้นรถในรอบเช้า และรถมาถึงมหาวิทยาลัยสาย สามารถเป็นข้อมูลยืนยันการใช้งานรถสวัสดิการตามวันเวลาที่ขึ้นจริง

หมายเหตุ กรณีที่ท่านสแกน QR code แล้ว ไม่ต้องเซ็นชื่อในการใช้รถ แต่หากไม่ได้ สแกน QR code ให้เซ็นชื่อตามการใช้งานแต่ละรอบ

📢 งดจ่ายกระแสไฟฟ้า

📢 งดจ่ายกระแสไฟฟ้า

📢 งดจ่ายกระแสไฟฟ้า

ด้วยส่วนพัฒนาความยั่งยืน จะดำเนินการซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าและตู้เมนควบคุมไฟแรงต่ำ (MDB) โดยมีบริษัท ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล จำกัด เป็นผู้เข้าดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนพัฒนาความยั่งยืน จึงมีความจำเป็น งดจ่ายกระแสไฟฟ้า มีรายละเอียด ดังนี้
🗓 ในวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2567
📌 อาคารที่ได้รับผลกระทบ
📑 วันที่ 8 มี.ค. 67
🕖 09.00-12.00 👉 อาคารกัลยาณมิตร,อาคารจิตรอารี- อาคารศรีวิจิตร
🕖 13.00-16.00น. 👉 อาคารหอพักบุคลากรสามหลัง
📑 วันที่ 9 มี.ค. 67
🕖 08.00-12.00น. 👉 อาคารผลิตน้ำประปา
🕖 13.00-16.00น. 👉 อาคารพลาซ่า
📑 วันที่ 10 มี.ค. 67
🕖 08.00-13.00น. 👉 อาคารเรียนรวม
🕖 09.00-12.00น. 👉 อาคารอำนวยการ

📱ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันทีและมอบหมายให้นายอนุชา ใจอยู่ ตำแหน่ง วิศวกรวิชาชีพ หมายเลขโทรศัพท์ 0 6556 29294 เป็นผู้ประสานงาน
🙏ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

📢 แจ้งปิดระบบจ่ายน้ำประปา ทั้งมหาวิทยาลัย

📢 แจ้งปิดระบบจ่ายน้ำประปา ทั้งมหาวิทยาลัย

📢 แจ้งปิดระบบจ่ายน้ำประปา ทั้งมหาวิทยาลัย
ด้วย บริษัท สุกัญญาโพรวายด์ จำกัด จะเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงระบบท่อเมนประปา และขออนุญาตปิดน้ำเพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ HDPE
📌 ในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 13.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ
👉 ขอให้ทุกอาคารสำรองน้ำเพื่อใช้งาน
📱หากมีข้อคำถามใด สอบถามได้ที่งานอาคารและสาธารณูปโภค ผู้ประสานงาน นายวิเชียร ระโหฐาน หมายเลขโทรศัพท์ 099-104-7579
📍หมายเหตุ : อาคารที่มีถังพักน้ำ จะยังคงใช้น้ำตามปกติจนกว่าน้ำจะหมดถัง 🙏ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

📣แจ้งการเปิดใช้ระบบจองรถตู้สวัสดิการ มศว ประสานมิตร - องครักษ์

📣แจ้งการเปิดใช้ระบบจองรถตู้สวัสดิการ มศว ประสานมิตร - องครักษ์

📣แจ้งผู้ใช้บริการรถตู้สวัสดิการทุกท่าน
ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการจัดรอบรถตู้ในการให้บริการรับ-ส่ง ระหว่าง มศว ประสานมิตร และ มศว องครักษ์ เพื่อให้บริการผู้ใช้บริการ นั้น

💭ในการนี้เนื่องจากมีการขยายการใช้งานให้ครอบคลุมถึงนิสิตที่มีความจำเป็นต้องใช้รถสวัสดิการเพื่อเดินทางไปเรียนหรือทำกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติ ให้จัดทำระบบลงทะเบียนขึ้นรถตู้สวัสดิการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกท่านได้ลงทะเบียนในการใช้งาน และเพื่อเป็นการวางแผนและรวบรวมข้อมูลผู้ใช้งานเป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงานในครั้งต่อไป

จึงขอให้ผู้ใช้บริการทุกท่านลงทะเบียนการใช้บริการรถสวัสดิการทุกครั้งก่อนใช้งาน ตามรอบเวลาที่กำหนด

https://www.appsheet.com/start/db206191-d7d8-4490-96d1-287b378f6628

📆ทั้งนี้จะเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2567
📞สอบถามข้อมูลการใช้บริการ : 086-304-3753 (คุณหรั่ง)

แจ้งการปรับเวลารถสวัสดิการรับ-ส่งนิสิต มศว องครักษ์ - สถานีรถไฟรังสิต

แจ้งการปรับเวลารถสวัสดิการรับ-ส่งนิสิต มศว องครักษ์ - สถานีรถไฟรังสิต

📣แจ้งผู้ใช้บริการรถบัสสวัสดิการทุกท่าน
ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีรถบัสสวัสดิการรับ-ส่ง ระหว่าง มศว องครักษ์ และ สถานีรถไฟรังสิต เพื่อให้บริการผู้ใช้บริการ ในวันพุธ นั้น
สืบเนื่องจากมีการแจ้งความประสงค์ขอให้เปลี่ยนวันและเวลาในการให้บริการใหม่ ให้สอดคล้องกับผู้ใช้งานจริง ในการนี้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาปรับเปลี่ยนวันและเวลาในการให้บริการใหม่ ให้สอดคล้องกับผู้ใช้บริการจริง โดยขอปรับวันและเวลาใหม่ดังนี้
1️⃣ รอบที่ 1 วันพฤหัสบดี เวลา 12.00 น.
2️⃣ รอบที่ 2 วันศุกร์ เวลา 12.00 น.
📆ทั้งนี้จะเริ่มรับ-ส่งตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567 (ให้บริการเฉพาะช่วงเปิดเทรอมเท่านั้น)
📌จุดขึ้นรถใน มศว : หน้าหอพักนิสิต
📞สอบถามข้อมูลการใช้บริการ : 086-304-3753 (คุณหรั่ง)

RSS
1345678910Last


image

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก
ตำบลองครักษ์  อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก  26120
เบอร์โทรศัพท์ 037-395-536 ต่อ 21013

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top