Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับหน่วยงาน
  3. บริการ
  4. เผยแพร่
  5. ข่าวสาร/กิจกรรม
  6. ติดต่อ
image

ข่าวสาร


📢 ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงจุดจอดรถบัสสวัสดิการสำหรับบุคลากร

📢 ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงจุดจอดรถบัสสวัสดิการสำหรับบุคลากร

📢 ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงจุดจอดรถบัสสวัสดิการสำหรับบุคลากร
ส่วนพัฒนาความยั่งยืน ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงจุดจอดรถบัสสวัสดิการรับ-ส่ง บุคลากรใหม่ เพื่อให้บริการบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงขอเปลี่ยนแปลงจุดรับส่งดังนี้

1️⃣ เพิ่มจุดรับบริเวณหน้าโลตัสคลอง 4
2️⃣ เปลี่ยนแปลงจุดรับ จากปั๊มเอสโซ่ เป็น MRT รามอินทรา กม.9(ตรงข้าม รพ. สินแพทย์)

📆 ทั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 30 กันยายน 2567

📣ประกาศรถสวัสดิการรับ-ส่งนิสิต มศว องครักษ์

📣ประกาศรถสวัสดิการรับ-ส่งนิสิต มศว องครักษ์

📣ประกาศรถสวัสดิการรับ-ส่งนิสิต มศว องครักษ์

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน ขอประกาศแจ้งเรื่องการให้บริการรถสวัสดิการ รับ-ส่ง นิสิตจากพื้นที่ มศว องครักษ์ - สถานีรถไฟรังสิต(รถไฟฟ้าสายสีแดง)

💬โดยจะให้บริการรับส่งนิสิตทุกวันพุธ เฉพาะช่วงเปิดภาคการศึกษา วันละ 2 รอบ ได้แก่
- รอบที่ 1 เวลา 10.00 น.
- รอบที่ 2 เวลา 12.00 น.

📍จุดขึ้นรถ : หน้าหอพักนิสิต มศว องครักษ์

📆ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

💭ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อคุณหรั่ง ผู้ประสานงานรถสวัสดิการได้ที่ 086-304-3753📞

📣 ประกาศแจ้งเวลาการเดินรถสวัสดิการใหม่

📣 ประกาศแจ้งเวลาการเดินรถสวัสดิการใหม่

📣 ประกาศแจ้งเวลาการเดินรถสวัสดิการใหม่

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน ขอประกาศแจ้งปรับเวลาการเดินรถสวัสดิการรับ-ส่ง มศว ประสานมิตร - มศว องครักษ์

🗓ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

📌โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

🗯ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อคุณหรั่ง ผู้ประสานงานรถสวัสดิการได้ที่ 086-304-3753📞

📢 งดจ่ายกระแสไฟฟ้า

📢 งดจ่ายกระแสไฟฟ้า

📢 งดจ่ายกระแสไฟฟ้า
ตามหนังสือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอองครักษ์  แจ้งขอดับไฟเพื่อดำเนินงานโครงการรื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูงและปักเสาพาดสายไฟแรงสูงด้านข้างอาคารกีฬาทางน้ำ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้เกิดความปลอดภัย ส่วนพัฒนาความยั่งยืน จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้า 

🗓 ในวันที่ 9 - 10 กันยายน 2566 

⏰ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. 

📌งานดังกล่าวส่งผลกระทบต่ออาคารต่าง ๆ ดังนี้
1.อาคารกีฬา 1
2.อาคารกีฬา 2
3.อาคารกีฬา 3
4.อาคาร SUB PRESS CENTER
5.น้ำพุวงเวียน
6.ป้อม รปภ. หน้ามหาวิทยาลัย

📱ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันทีและมอบหมายให้นายอนุชา ใจอยู่ ตำแหน่ง วิศวกรวิชาชีพ หมายเลขโทรศัพท์ 0 6556 29294 เป็นผู้ประสานงาน

🙏ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

📢 แจ้งปิดระบบจ่ายน้ำประปา

📢 แจ้งปิดระบบจ่ายน้ำประปา

📢 แจ้งปิดระบบจ่ายน้ำประปา 
เพื่อดำเนินงานล้างทำความสะอาดถังพักจัดเก็บน้ำอาคารอำนวยการและอาคารเรียนรวม ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดดังนี้

📌 - อาคารอำนวยการ ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 18.00น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

📌 - อาคารเรียนรวม ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 18.00น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 18.00น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

👉 ขอให้อาคารที่ได้รับผลกระทบสำรองน้ำเพื่อใช้งาน

📱หากมีข้อคำถามใด สอบถามได้ที่งานอาคารและสาธารณูปโภค ผู้ประสานงาน นายจิรายุ นันทปัญจพร 
หมายเลขโทรศัพท์ 065-165-9644 

🙏ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

📢 งดจ่ายกระแสไฟฟ้า

📢 งดจ่ายกระแสไฟฟ้า

📢 งดจ่ายกระแสไฟฟ้า
ด้วย ส่วนพัฒนาความยั่งยืน จะดำเนินการเปลี่ยนสายไฟแรงสูง บริเวณหอพักบุคลากรอาคารกัลยาณมิตร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้เกิดความปลอดภัย ส่วนพัฒนาความยั่งยืน จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้า

🗓 ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566

⏰ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

📌งานดังกล่าวส่งผลกระทบต่ออาคารต่าง ๆ ดังนี้
1.กลุ่มบ้านพักบุคลากรทั้งหมด รวมถึง กลุ่มอาคาร SWU
2.โรงคัดแยกขยะรีไซเคิล
3.ป้อมตำรวจ

📱ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันทีและมอบหมายให้นายอนุชา ใจอยู่ ตำแหน่ง วิศวกรวิชาชีพ หมายเลขโทรศัพท์ 0 6556 29294 เป็นผู้ประสานงาน

🙏ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

RSS
1345678910Last


image

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก
ตำบลองครักษ์  อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก  26120
เบอร์โทรศัพท์ 037-395-536 ต่อ 21013

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by My Website
Back To Top