Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับหน่วยงาน
  3. บริการ
  4. เผยแพร่
  5. ข่าวสาร/กิจกรรม
  6. ติดต่อ
image

ข่าวสาร


งดจ่ายกระแสไฟฟ้า

Author: Tanakorn Santitammakorn/Thursday, February 29, 2024/Categories: ข่าวทั่วไป

📢 งดจ่ายกระแสไฟฟ้า
ด้วยส่วนพัฒนาความยั่งยืน จะดำเนินการติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 250 kVA ใหม่ โดยมีบริษัท ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล จำกัด เป็นผู้เข้าดำเนินการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนพัฒนาความยั่งยืน จึงมีความจำเป็น
งดจ่ายกระแสไฟฟ้า มีรายละเอียด ดังนี้
🗓 ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567
🕖 เวลา 13.00-14.00น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ
📌 อาคารที่ได้รับผลกระทบ
1.อาคารกิจกรรมนิสิต
2.ร้าน SWU SHOP
ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันทีและมอบหมายให้นายอนุชา ใจอยู่ ตำแหน่ง วิศวกรวิชาชีพ หมายเลขโทรศัพท์ 0 6556 29294 เป็นผู้ประสานงาน
🙏ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Print

Number of views (50)/Comments (0)image

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก
ตำบลองครักษ์  อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก  26120
เบอร์โทรศัพท์ 037-395-536 ต่อ 21013

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top