Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับหน่วยงาน
  3. บริการ
  4. เผยแพร่
  5. ข่าวสาร/กิจกรรม
  6. ติดต่อ
image

ข่าวสาร


📢 งดจ่ายกระแสไฟฟ้า

Author: Tanakorn Santitammakorn/Thursday, August 24, 2023/Categories: ข่าวทั่วไป

📢 งดจ่ายกระแสไฟฟ้า
ตามหนังสือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอองครักษ์  แจ้งขอดับไฟเพื่อดำเนินงานโครงการรื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูงและปักเสาพาดสายไฟแรงสูงด้านข้างอาคารกีฬาทางน้ำ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้เกิดความปลอดภัย ส่วนพัฒนาความยั่งยืน จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้า 

🗓 ในวันที่ 9 - 10 กันยายน 2566 

⏰ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. 

📌งานดังกล่าวส่งผลกระทบต่ออาคารต่าง ๆ ดังนี้
1.อาคารกีฬา 1
2.อาคารกีฬา 2
3.อาคารกีฬา 3
4.อาคาร SUB PRESS CENTER
5.น้ำพุวงเวียน
6.ป้อม รปภ. หน้ามหาวิทยาลัย

📱ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันทีและมอบหมายให้นายอนุชา ใจอยู่ ตำแหน่ง วิศวกรวิชาชีพ หมายเลขโทรศัพท์ 0 6556 29294 เป็นผู้ประสานงาน

🙏ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Print

Number of views (109)/Comments (0)image

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก
ตำบลองครักษ์  อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก  26120
เบอร์โทรศัพท์ 037-395-536 ต่อ 21013

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top