ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แจ้งการทำความสะอาดมูลนก อาคารที่พักบุคลากร รอบเดือน กันยายน 2564
แจ้งการทำความสะอาดมูลนก อาคารที่พักบุคลากร รอบเดือน กันยายน 2564

แจ้งการทำความสะอาดมูลนก อาคารที่พักบุคลากร รอบเดือน กันยายน 2564

แจ้งการทำความสะอาดมูลนก
ในระหว่างวันที่ 27 - 28 กันยายน 2564 บริษัททำความสะอาด จะเข้าดำเนินการทำความสะอาดมูลนกบริเวณ ระเบียง ห้องพักในอาคารที่พักบุคลากร
ทั้งนี้ ผู้พักอาศัยท่านใดต้องการให้เข้าดำเนินการทำความสะสอาด กรุณาแจ้งความประสงค์มาที่แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม : คลิกที่นี่

ปล. หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 037-395-5369 ต่อ 21013

แจ้งการเข้าดำเนินการฉีดปลวก - แมลง อาคารที่พักบุคลากร รอบเดือน กันยายน
แจ้งการเข้าดำเนินการฉีดปลวก - แมลง อาคารที่พักบุคลากร รอบเดือน กันยายน

แจ้งการเข้าดำเนินการฉีดปลวก - แมลง อาคารที่พักบุคลากร รอบเดือน กันยายน

แจ้งการเข้าดำเนินการฉีดปลวก - แมลง
ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 จะมีการเข้าดำเนินการฉีดปลวก - แมลง ภายในอาคารที่พักบุคลากร ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น.
ทั้งนี้ ผู้พักอาศัยท่านใดมีความประสงค์จะให้ฉีดปลวก - แมลง ภายในห้องพักสามาแจ้งความประสงค์มาที่แบบฟอร์ม และกรุณามอบกุญแจห้องพักให้แกเจ้าหน้าที่ในวันดำเนินการ เพื่อความสะดวกในการให้บริการด้วยครับ

แบบฟอร์ม : คลิกที่นี่

ปล. หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 037-395-5396 ต่อ 21013 

แจ้งการทำความสะอาดมูลนก อาคารที่พักบุคลากร รอบเดือน สิงหาคม 2564
แจ้งการทำความสะอาดมูลนก อาคารที่พักบุคลากร รอบเดือน สิงหาคม 2564

แจ้งการทำความสะอาดมูลนก อาคารที่พักบุคลากร รอบเดือน สิงหาคม 2564

แจ้งการทำความสะอาดมูลนก
ในระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2564 บริษัททำความสะอาด จะเข้าดำเนินการทำความสะอาดมูลนกบริเวณ ระเบียง ห้องพักในอาคารที่พักบุคลากร
ปล. หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 037-395-5369 ต่อ 21013

แจ้งการเข้าดำเนินการฉีดปลวก - แมลง อาคารที่พักบุคลากร รอบเดือน สิงหาคม
แจ้งการเข้าดำเนินการฉีดปลวก - แมลง อาคารที่พักบุคลากร รอบเดือน สิงหาคม

แจ้งการเข้าดำเนินการฉีดปลวก - แมลง อาคารที่พักบุคลากร รอบเดือน สิงหาคม

แจ้งการเข้าดำเนินการฉีดปลวก - แมลง
ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 จะมีการเข้าดำเนินการฉีดปลวก - แมลง ภายในอาคารที่พักบุคลากร ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น.
ปล. หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 037-395-5396 ต่อ 21013 

RSS
1234567