ข่าวสารหน่วยงาน

tanakorns

แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาการเดินรถรับ-ส่ง สวัสดิการ มศว

ขอแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาในการเดินรถสวัสดิการ รับ - ส่ง บุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 (วันจันทร์ – วันศุกร์)รายละเอียดดังรูปด้านล่าง

 

Previous Article ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องรายชื่อผู้ขอห้อง ยกเลิกห้อง ขอติดตั้งอุปกรณ์ และ ย้ายห้อง ครั้งที่ 5/2564
Next Article ประกาศแจ้งการล้างถังพักน้ำประจำอาคารที่พักบุคลากร ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2
Print
44