ข่าวสารหน่วยงาน

tanakorns

แจ้งปิดระบบแจ้งน้ำประปาภายในมหาวิทยาลัยบางส่วน

ขอแจ้งปิดระบบจ่ายน้ำประปาภายใน มศว องครักษ์
ในวันจัทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-16.30น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อซ่อมแซมท่อประปา บริเวณคอสะพานขาลงไปยังบ้านพักบุคลากร ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่ออาคารต่าง ๆ ดังนี้
1.กลุ่มบ้านพักบุคลากรทั้งหมด
2.งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยของของนิสิต บุคลากรทางการแพทย์และการศึกษาฯ (กลุ่ม 3)
3.อาคารโรงขยะ
4.อาคารสถานีตำรวจ มศว องครักษ์
จึงขอให้หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบสำรองน้ำเพื่อใช้งาน

หากมีข้อคำถามใด สอบถามได้ที่ งานอาคารและสาธารณูปโภค ผู้ประสานงาน
นายวิเชียร ระโหฐาน หมายเลขโทรศัพท์ 099-104-7579
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Previous Article ประกาศแจ้งการงดจ่ายน้ำประปา
Next Article แจ้งการเข้าดำเนินการฉีดปลวก - แมลง อาคารที่พักบุคลากร รอบเดือน สิงหาคม
Print
72