ข่าวสารหน่วยงาน

tanakorns

27 กรกฎาคม 2564 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน จัดทำFace shield ให้ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน จัดทำ Face Shield โดยได้รับอุปกรณ์จากศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯใช้ในการปฏิบัติงานและเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 

Previous Article ประกาศแจ้งการทิ้งขยะติดเชื้อในอาคารที่พักบุคลากร
Next Article แจ้งปิดระบบจ่ายน้ำประปาทั้งมหาวิทยาลัย
Print
110