ข่าวสารหน่วยงาน

ประกาศ งดใช้ห้องประชุม อาคารอำนวยการ
tanakorns

ประกาศ งดใช้ห้องประชุม อาคารอำนวยการ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19(ฉบับที่ 24) ส่วนพัฒนาความยั่งยืนจึงของดใช้ห้องประชุม อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  ตั้งแต่วันที่ 12 - 31 กรกฎาคม 2564  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Previous Article แจ้งการทำความสะอาดมูลนก อาคารที่พักบุคลากร รอบเดือน มิถุนายน 2564
Next Article ประกาศแจ้งการทิ้งขยะติดเชื้อในอาคารที่พักบุคลากร
Print
49