ข่าวสารหน่วยงาน

tanakorns

2 มิถุนายน 2564 ประชุมคณะกรรมการจัดการพลังงานและบริหารจัดการน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการจัดการพลังงานและบริหารจัดการน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 ห้องประชุมสัมมนาการ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก

Previous Article ประกาศแจ้งการล้างถังพักน้ำประจำอาคารที่พักบุคลากร
Next Article ประกาศแจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า
Print
65