ข่าวสารหน่วยงาน

แจ้งการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Covid-19

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการจ้างผู้รับเหมาฉีดยาพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามอาคารสถานที่ต่างๆ ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการป้องกันเเละควบคุมการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้ทำการฉีดพ่น ห้องเรียน อาคารพลาซ่า อาคารเรียน อาคารอำนวยการ ห้องปฏิบัติงานของบุคลากร หอพระ อาคารที่พักบุคลากร โรงอาหารหอพักนิสิต รถตู้ รวมทั้งเช็ดทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสบ่อย เช่น ราวบันได ลิฟต์ เป็นต้น

Previous Article แจ้งดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ประจำปี พ.ศ. 2564
Next Article ประกาศแจ้งการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Covid-19 อาคารที่พักบุคลากร
Print
77