ข่าวล่าสุด

28 สิงหาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
28 สิงหาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

28 สิงหาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

28 สิงหาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) นำโดย ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ

11 สิงหาคม 2563 พิธีถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
11 สิงหาคม 2563 พิธีถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

11 สิงหาคม 2563 พิธีถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

11 สิงหาคม 2563 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน ได้จัด พิธีถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

เชิญชวนบุคลากร แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง
เชิญชวนบุคลากร แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง

เชิญชวนบุคลากร แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง

ขอเชิญชวนบุคลากร แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ทุกวันอังคาร และวันศุกร์ ตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ผ้าไทย

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (อาหารแห้ง) เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (อาหารแห้ง) เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (อาหารแห้ง) เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563

5 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่งผู้แทนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (อาหารแห้ง) เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563

RSS
First45679111213Last