ข่าวล่าสุด

23 - 24 ตุลาคม 2563 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี2563 ณ วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดอุดรธานี
23 - 24 ตุลาคม 2563 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี2563 ณ วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดอุดรธานี

23 - 24 ตุลาคม 2563 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี2563 ณ วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 พิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2563 และ วันที่ 24 ตุลาคม 2563 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี2563 โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานในพิธี

23 ตุลาคม 2563 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
23 ตุลาคม 2563 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

23 ตุลาคม 2563 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2562 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศีรนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  ณ หอประชุมอำเภอองครักษ์

13 ตุลาคม 2563 เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม 2563 เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2563 เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ส่วนพัฒนาความยั่งยืนได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอองครักษ์

7 - 9 ตุลาคม 2563 เข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) SUN Thailand ครั้งที่ 3/2563 ณ โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต
7 - 9 ตุลาคม 2563 เข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) SUN Thailand ครั้งที่ 3/2563 ณ โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต

7 - 9 ตุลาคม 2563 เข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) SUN Thailand ครั้งที่ 3/2563 ณ โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 8-10 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) SUN Thailand ครั้งที่ 3/2563 ณ โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต

RSS
First34568101112Last