ข่าวล่าสุด

7 ธันวาคม 2563 จัดการประชุมโครงการ “ปีใหม่สายสัมพันธ์” มศว 2564
7 ธันวาคม 2563 จัดการประชุมโครงการ “ปีใหม่สายสัมพันธ์” มศว 2564

7 ธันวาคม 2563 จัดการประชุมโครงการ “ปีใหม่สายสัมพันธ์” มศว 2564

7 ธันวาคม 2563 จัดการประชุมโครงการ “ปีใหม่สายสัมพันธ์” มศว 2564 โดยมี ผศ.นพ. วรพล อร่ามรัศมีกุล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพเป็นประธาน

5 ธันวาคม 2563 ร่วมพิธีวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอองครักษ์
5 ธันวาคม 2563 ร่วมพิธีวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอองครักษ์

5 ธันวาคม 2563 ร่วมพิธีวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอองครักษ์

5 ธันวาคม 2563 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน ส่งผู้แทนเข้าร่วม พิธีวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอองครักษ์

5 พ.ย. 63 ศึกษาดูงาน 5 ส.
5 พ.ย. 63 ศึกษาดูงาน 5 ส.

5 พ.ย. 63 ศึกษาดูงาน 5 ส.

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน ส่งตัวแทนเข้าศึกษาดูงาน 5ส. ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

29 - 31 ตุลาคม 2563 สัมมนาส่วนพัฒนาความยั่งยืน
29 - 31 ตุลาคม 2563 สัมมนาส่วนพัฒนาความยั่งยืน

29 - 31 ตุลาคม 2563 สัมมนาส่วนพัฒนาความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2563 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน จัดงานสัมมนาเพื่อให้พนักงานส่วนพัฒนาความยั่งยืน และ ส่วนพัฒนากายภาพ เข้าร่วมสัมมนาร่วมกัน ในการวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ในระยะเวลา 4 ปี ณ เทวมันตร์ทรารีสอร์ตแอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี

RSS
First2345791011Last