ข่าวล่าสุด

แจ้งเวลาเปิด-ปิด ประตู เข้า-ออก ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
แจ้งเวลาเปิด-ปิด ประตู เข้า-ออก ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

แจ้งเวลาเปิด-ปิด ประตู เข้า-ออก ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ส่วนพัฒนาความยั่งยืนมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเวลาในการเปิด-ปิด ประตูของมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

ประกาศการงดใช้อาคารและสถานที่ชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
ประกาศการงดใช้อาคารและสถานที่ชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ประกาศการงดใช้อาคารและสถานที่ชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน จึงขอแจ้งมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ 

แนวปฏิบัติการใช้ลิฟต์โดยสารในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19
แนวปฏิบัติการใช้ลิฟต์โดยสารในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

แนวปฏิบัติการใช้ลิฟต์โดยสารในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน จึงขอแจ้งมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ 

โครงการ มศว ห่วงใย ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อค ปีที่ 3
โครงการ มศว ห่วงใย ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อค ปีที่ 3

โครงการ มศว ห่วงใย ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อค ปีที่ 3

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรโครงการ มศว ห่วงใย ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อค ปีที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ อาคารเรียนรวม ห้อง 101 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

RSS
123468910Last