ข่าวล่าสุด

แจ้งเลื่อนจัดกิจกรรม มศว ห่วงใยขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อค ปีที่ 3
แจ้งเลื่อนจัดกิจกรรม มศว ห่วงใยขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อค ปีที่ 3

แจ้งเลื่อนจัดกิจกรรม มศว ห่วงใยขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อค ปีที่ 3

ส่วนพัฒนาความยั่งยืนขอแจ้งเลื่อนจัดกิจกรรม มศว ห่วงใยขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อค ปีที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ซึ่งกำหนดการจัดกิจกรรมใหม่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ ที่นี้

2 ก.พ. 64 งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บผักตบชวาภายในมหาวิทยาลัย
2 ก.พ. 64 งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บผักตบชวาภายในมหาวิทยาลัย

2 ก.พ. 64 งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บผักตบชวาภายในมหาวิทยาลัย

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการเก็บผักตบชวาบริเวณบ่อน้ำข้างหอพักนิสิต เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัย

ประกาศการตัดแต่งรูปทรงต้นไม้
ประกาศการตัดแต่งรูปทรงต้นไม้

ประกาศการตัดแต่งรูปทรงต้นไม้

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการตัดแต่งทรงต้นไม้ ภายในมหาวิทยาลัย ตามหลักรุขกร เพื่อให้ต้นไม้ พ้นจากแนวสายไฟฟ้า กำแพง รั้ว อาคาร ให้ทุกคนสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างปลอดภัย

ปรับเวลาและเส้นทางจราจรภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
ปรับเวลาและเส้นทางจราจรภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ปรับเวลาและเส้นทางจราจรภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน จึงขอแจ้งปรับเวลาและเส้นทางจราจรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

RSS
123578910Last