ข่าวล่าสุด

17 เมษายน 2564 การติดตามผลการจัดตั้งโรงพยาบาบลสนามของ ในจังหวัดนครนายก
17 เมษายน 2564 การติดตามผลการจัดตั้งโรงพยาบาบลสนามของ ในจังหวัดนครนายก

17 เมษายน 2564 การติดตามผลการจัดตั้งโรงพยาบาบลสนามของ ในจังหวัดนครนายก

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) องครักษ์ จ.นครนายก เพื่อรองรับผู้ป้วยโควิค-19 ระลอกที่ 3 ในเขตพื้นที่ นครนายก ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งนิสิตของมหาวิทยาลัย

แจ้งการปิดประตูเข้า - ออกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ประสานมิตร และองครักษ์
แจ้งการปิดประตูเข้า - ออกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ประสานมิตร และองครักษ์

แจ้งการปิดประตูเข้า - ออกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ประสานมิตร และองครักษ์

งานรักษาความปลอดภัย ส่วนพัฒนากายภาพ และส่วนพัฒนาความยั่งยืน
ขออนุญาต ❌ ปิดประตูเข้า - ออก ❌
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ประสานมิตร และองครักษ์ ‼️
⏰ ในเวลา 19.00 น.
🗓 ระหว่างวันที่ 10 - 18 เมษายน 2564

ประกาศปิดระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
ประกาศปิดระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

ประกาศปิดระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

ประกาศแจ้งปิดระบบแจ้งซ่อมออนไลน์เพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการให้สามารถรองรับผู้ใช้บริการที่มากขึ้น และเก็บข้อมูลการแจ้งซ่อมได้มากขึ้น

แจ้งการงดใช้น้ำประปาและ การงดจ่ายกระแสไฟฟ้า
แจ้งการงดใช้น้ำประปาและ การงดจ่ายกระแสไฟฟ้า

แจ้งการงดใช้น้ำประปาและ การงดจ่ายกระแสไฟฟ้า

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน ขอแจ้งการงดจ่ายน้ำประปาเพื่อตัดต่อท่อเมนน้ำประปา และ งดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าเข้าโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ในวันที่ศุกร์ที่ 26 ก.พ. 64 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. และ วันเสาร์ที่ 27 ก.พ. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น.

RSS
124678910Last