ข่าวล่าสุด

แจ้งการเปลี่ยนแปลงเส้นทางจราจรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
แจ้งการเปลี่ยนแปลงเส้นทางจราจรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

แจ้งการเปลี่ยนแปลงเส้นทางจราจรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

📍 งานจราจรและรักษาความปลอดภัย ส่วนพัฒนาความยั่งยืน 
ขออนุญาตแจ้งเปลี่ยนเส้นทางจราจรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
โดยเริ่มตั้งแต่ 🗓 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ⏰  เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

แจ้งการงดจ่ายน้ำประปา
แจ้งการงดจ่ายน้ำประปา

แจ้งการงดจ่ายน้ำประปา

แจ้งการงดจ่ายน้ำประปา ในวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. 

22 เมษายน 2564 ความคืบหน้า โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
22 เมษายน 2564 ความคืบหน้า โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

22 เมษายน 2564 ความคืบหน้า โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดนครนายก จัดเตรียมอุปกรณ์ในโรงพยาบาลสนาม เพื่อช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 ณ อาคารกีฬา 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

RSS
135678910Last