ข่าวล่าสุด

ประกาศ งดใช้ห้องประชุม อาคารอำนวยการ
ประกาศ งดใช้ห้องประชุม อาคารอำนวยการ

ประกาศ งดใช้ห้องประชุม อาคารอำนวยการ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19(ฉบับที่ 24) ส่วนพัฒนาความยั่งยืนจึงของดใช้ห้องประชุม อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  ตั้งแต่วันที่ 12 - 31 กรกฎาคม 2564  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

2 มิถุนายน 2564 ประชุมคณะกรรมการจัดการพลังงานและบริหารจัดการน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
2 มิถุนายน 2564 ประชุมคณะกรรมการจัดการพลังงานและบริหารจัดการน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

2 มิถุนายน 2564 ประชุมคณะกรรมการจัดการพลังงานและบริหารจัดการน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

2 มิถุนายน 2564 จัดประชุมคณะกรรมการจัดการพลังงานและบริหารจัดการน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ครั้งที่ 1

แจ้งการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Covid-19
แจ้งการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Covid-19

แจ้งการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Covid-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตระหนักถึงความสำคัญของนิสิต บุคลากร และ ผู้มาใช้บริการในมหาวิทยาลัย จึงได้มีการจ้างผู้รับเหมาเข้าดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Covid-19 โดยฉีดในพื้นที่อาคารต่างๆและรถตู้ของมหาวิทยาลัย โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

แจ้งดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ประจำปี พ.ศ. 2564
แจ้งดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ประจำปี พ.ศ. 2564

แจ้งดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ประจำปี พ.ศ. 2564

แจ้งดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ประจำปี พ.ศ. 2564 จึงมีความจำเป็นงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ในวันเสาร์ที่ 22 พ.ค. 64 ตามอาคารต่าง ๆ หากมีข้อคำถามใด สอบถามได้ที่งานสาธารณูปโภค โทร 02-649-5000 ต่อ 21020

RSS
245678910Last