ข่าวล่าสุด

มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน
มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน

มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน

เกษียณอายุราชการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน
มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน
นางเรียม  เนียมปาน  ตำแหน่ง พนักงานบริการ
" ด้วยรักจากใจ สายใยยั่งยืน"

แจ้งปิดระบบแจ้งน้ำประปาภายในมหาวิทยาลัยบางส่วน
แจ้งปิดระบบแจ้งน้ำประปาภายในมหาวิทยาลัยบางส่วน

แจ้งปิดระบบแจ้งน้ำประปาภายในมหาวิทยาลัยบางส่วน

ขอแจ้งปิดระบบจ่ายน้ำประปาภายใน มศว องครักษ์
ในวันจัทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-16.30น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อซ่อมแซมท่อประปา บริเวณคอสะพานขาลงไปยังบ้านพักบุคลากร ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่ออาคารต่าง
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

แจ้งปิดระบบจ่ายน้ำประปาทั้งมหาวิทยาลัย
แจ้งปิดระบบจ่ายน้ำประปาทั้งมหาวิทยาลัย

แจ้งปิดระบบจ่ายน้ำประปาทั้งมหาวิทยาลัย

แจ้งปิดระบบจ่ายน้ำประปาทั้งมหาวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-16.30น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

27 กรกฎาคม 2564 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน จัดทำFace shield ให้ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
27 กรกฎาคม 2564  ส่วนพัฒนาความยั่งยืน จัดทำFace shield ให้ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ

27 กรกฎาคม 2564 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน จัดทำFace shield ให้ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน จัดทำ Face Shield โดยได้รับอุปกรณ์จากศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯใช้ในการปฏิบัติงานและเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 

RSS
1345678910Last